HVORFOR EXCELLENCE?De organisationer, som har haft den største nytteværdi ved at anvende Excellence Metoden til værdiskabelse gennem ledelse med mening, har gjort deres hjemmearbejde ved af afklare kort og præcist:

Hvorfor nu?

Svaret peger på konkrete ønsker om resultatfremgang på den 4-dobbelte bundlinje, hvor Excellence Metoden bliver valgt til for at undgå tidligere erfaringer med strategisk suboptimering.
Som inspiration er der nedenfor tre eksempler på forskellige virksomheder, som anvendte Excellence Metoden efter en klar definition af HVORFOR.

”Fordi vi har behov for en øget lønsomhed uden at gå på kompromis med vores værdier!”

En fondsejet industrivirksomhed på 9.000 medarbejdere havde et krav om at øge sin lønsomhed. Excellence Metoden blev brugt i sin egenskab som konkurrencemodel, hvor ledelsen anvendte den til at optimere organisationen og skabe et internt pres, så den kunne komme på linje – og overhale – de konkurrerende børsnoterede selskaber, der løbende fik et eksternt pres fra aktiemarkedet.

”Fordi vi skal have udviklet vores medarbejderkultur til at blive kundeorienteret, og samtidig ønsker vi helhedsledelse fremfor mange ukoordinerede strategiske initiativer.”

Excellence Metoden blev anvendt til at skabe en ny kultur i en etableret servicevirksomhed med 20.000 ansatte, hvor alle medarbejdere blev produktive medspillere. Fra en kampkultur til en kundekultur, fra det indadvendte til det udadvendte.

”Globalisering – Fordi vi har mere at byde på!”

En mindre servicevirksomhed havde ambitioner om at gå fra et dansk til globalt marked. Med udgangspunkt i Excellence Metoden udviklede ledelse og medarbejdere en procesorienteret organisation, der kunne fungere globalt. Samtidig blev virksomheden synlig i EFQM netværket i Europa, hvilket var det første marked i en global udvikling.
Excellence Modellen – Egenskaber, fordele og udbytteDet er vigtigt at notere sig, at Excellence Metoden bygger på, at virksomheden leverer sin værdi gennem koordinerede processer. Denne tilgang til design af virksomheden, matcher det nuværende behov for en ny ledelsesmodel og nye ledelsesprincipper, der kan håndtere kravet om lynhurtigt at kunne tilpasse sin organisering til de aktuelle krav fra globalisering, digitalisering, ledelse af Y-generationen osv.
I forhold til et nyt syn på design af vores organisationer, bliver det for mange ledere et endeligt opgør med silotænkning, forældede økonomiske modeller, irrelevante KPI’er og ikke mindst en ledelsespraksis, der skal udvikles for at holde trit med nye talenter.
Det geniale ved at anvende Excellence er, at man ledelsesmæssigt kan overskue det komplekse ved at se de sammenhænge, som en ny strategi kommer til at have som organisatorisk effekt. Man kan derfor foretage en fornuftig koordineret iscenesættelse af de konkrete aktiviteter. Det bliver elegant og robust.
Excellence metoden bygger endvidere på at skabe løbende forbedringer og læring. Det ses tydeligt, når man kommer i gang med at anvende sine Excellence Briller og sin nye strategiske ABC. Læring og innovation er et godt makkerpar.

  • Så hvad er jeres strategiske ambition?
  • Hvordan vil Excellence Modellen kunne hjælpe jer med at indfri denne ambition uden strategisk suboptimering og i tilgift få en meget skarp og præcis ledelsesudvikling, der viser sig hos medarbejdere og i organisationen?

Det er nu sjovere at lykkedes og skabe stolthed end at være blandt de 80%, som ikke magter at eksekvere…