Introduktion til den nye EFQM Model
– fra Purpose til Profit trin for trin

Bliv klogere på den nye EFQM Model designet til at øge kvaliteten i Virksomhedsledelse. Modellen er udviklet og anvendt af de bedste virksomheder i Europa for at opnå vedvarende konkurrenceevne. Skal du med?

MÅLGRUPPE

Har du ansvar for en organisations transformation, strategi eller operationelle optimering? Har du hånden på kogepladen med hensyn til at implementere strategien og modne organisationen? Er du den administrerende direktør, eller indgår du i topledelsen og skal være med til at sikre organisationen som en fremadrettet, bæredygtig virksomhed?

Eller står du midt i et personligt lederudviklingsforløb, hvor du ønsker at øge din viden om organisatorisk sammenhængskraft og relationen mellem lederskab, organisatoriske adfærd og resultatopnåelse? Så er dette kursus en oplagt mulighed for at opnå ny viden. En viden, der er skabt af ledere til ledere indeholdt i den nye EFQM Model. En viden der også har vist sig nyttigt som et supplement til andre lederuddannelser.

Er du?

  • Leder med mindst 5 års erfaring
  • Strategiplanlægger
  • Strategianalytiker
  • Ledelseskonsulent
  • Business Improvement Officer

Så er dette kursus skræddersyet til dig.
Find det fulde kursusprogram længere nede.

UDBYTTE

Efter kurset vil du have opnået et solidt indblik i, hvordan en af verdens førende ledelsesmodeller kan anvendes til at modne din organisation. Desuden vil du have en grundig forståelse for, hvad RADAR-værktøjet kan anvendes til, og du vil være i stand til at se din virksomhed på en endnu mere helhedsorienteret måde med øje for de organisatoriske sammenhængskræfter og potentialer.

Dette skulle gerne medvirke til, at du har en bedre metode til at drive strategisk ledelse og en sublim metode til at vurdere, om I gør det rigtige rigtigt og optimalt, eller om den irrelevante perfektionisme ligger og lurer.

HVAD BYDER KURSET PÅ?

Kurset bliver en lejlighed for deltagerne til at få en fokuseret indsigt i EFQM Modellens opbygning, dele, sammenhæng og dens anvendelse som metode til at synliggøre en organisations dynamiske læring, der faktuelt kan understøtte agilitet og adaption. En god begyndelse til at blive vedvarende værdiskabende.

Kurset bygger på en målrettet og aktiv gennemgang af nyheder og klassiske dyder i den seneste version af EFQM Modellen. Der bliver lagt vægt på dels at lære de enkelte elementer og deres betydning i forhold til at skabe sammenhængende og meningsfyldt ledelse.

Et vigtigtig perspektiv er at kunne synliggøre og arbejde med, hvordan organisatoriske koblinger er nyttige i en verden, der stiller større krav, end en klassisk ”siloorganisation” kan magte.

I den seneste revision integreres aktuelle temaer som digitalisering, cirkulær økonomi, nye former for tidssvarende lederskab og kultur. Det er en interessentbaseret ledelsesmodel, der gør det mere klart og enkelt at tage de rette balancerede beslutninger (Stakeholder Leadership) i forhold til spørgsmålet: Hvem skal have hvor meget?

KORT & GODT

På kurset vil vi gennemgå:

EFQM Modellens baggrund

Fra Purpose til profit for private virksomheder

Fra Purpose til public profit for offentlige virksomheder

EFQM Modellens anvendelse med følgende hovedemner, der trin for trin kobler purpose med resultater:

Retning
Vision, mission og strategi
Organisationskultur og lederskab

Eksekvering
Engagere interessenter
Skabe vedvarende og bæredygtig værdi
Drive præstation og transformation

Resultater
Interessenternes tillid, nu og i fremtiden – herunder Profit
Organisationens selvtillid

  • Udvalgte dele af modellens kriterier og anvisninger for god ledelse
  • RADAR-logik – EFQM Modellens velafprøvede og solide værktøj til at vurdere tiltag, implementering, relevans og præstation

En case vil danne grundlag for flere af øvelserne, således at model og undervisning får et tidssvarende og realistisk ophæng.

Der skal påregnes 4-6 timers hjemmearbejde inden kurset, som er en forudsætning for at deltage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Interesseret?
Send en mail til allan@excellencedanmark.dk eller ring på 53602560

OM UNDERVISERNE

Allan Ahrensberg | Direktør i Excellence Danmark
Konsulent i virksomhedsledelse | VL

Allan Ahrensberg har arbejdet med og ført en dansk SMV-virksomhed til EFQM Award Winner, hvilket gjorde det enkelt at vinde den første nummer 1 placering som Danmarks bedste arbejdsplads.

Desuden har Allan Ahrensberg erfaring fra C-level tænkning og adfærd gennem arbejdet med 5 VL-grupper gennem de sidste 20 år, samt hjulpet koncerner, SMV’er og offentlige virksomheder med organisationsudvikling med EFQM & Excellence som bagtæppe. Allan  Ahrensberg har desuden bedømt flere af de bedste virksomheder i Europa som medlem af EFQM Award Jury.

Kasper Mühlbach | Direktør i EVALUESENSE
EFQM Global Award Assessor | IRCA-certified Lead Auditor

Kasper Mühlbach indgår i EFQM Award Assessor Team og har desuden en grundig indsigt i implementering af kvalitets- og miljøstyringssystemer, som kan få yderligere værdi for virksomheden ved at anvende EFQM Modellens helhedstænkning.

Kaspar Mühlbach og Allan Ahrensberg har undervist mere end 3.000 ledere i moderne virksomhedsledelse, der kombinere mening, mål, proces, ledelse og kultur, som aktive bidrag til virksomhedens konkurrenceevne.

DEN NYE EFQM MODEL & DENS ANVENDELSE

På kurset vil du få viden om den nyeste EFQM Model, der bliver anvendt af mere end 50.000 virksomheder på verdensplan. EFQM Modellen og den tilhørende tænkning om overordnet ledelse bliver løbende udviklet og anvendes af brands som BMW, Philips International BV, BOSCH, EDF, Grundfos, SIEMENS, Swedbank AB, PostCH AG, European Investment Bank, UNOPS samt SMV’er, kommuner og offentlige organisationer, der alle har ambitionen om at være en fortsat succes som virksomhed – eller fordi de allerede har en gunstig kultur, der skal udfordres og styrkes.

Den seneste revision er blandt andet blevet skabt ved at spørge europæiske CEO’s om, hvad der holder dem vågne om natten, inddragelse af trends som praktiske ledere oplever i deres kulturer og ecosystem. I den nye EFQM Model er det blevet til pejlemærker for, hvad de fremragende organisationer gør. En god guide til virksomhedsledelse.

HVORDAN FORLØBER KURSETS LÆRINGSPROCES?

Efter kursustilmelding modtager du dels den fulde version af den nyeste EFQM Model oversat til dansk og dels et hjemmearbejde, der gør, at vi kan øge indlæringen, når vi ses på kurset.

På kurset vil vi veksle mellem indlæg, der pointerer de nyeste forhold i modellen med gruppearbejde og refleksioner over deltagernes egen tænkning i forhold til organisatorisk lederskab.

INSPIRATION

Som forberedelse og afklaring af kursets relevans anbefaler vi, at du henter den fri download versionen af de nye EFQM Model på dansk via dette link og slår op på side 36, hvor RADAR-logikken er præsenteret.

Notér en af de metoder, I gør anvendelse af i virksomheden i dag. Eks. budgettering, medarbejdersamtaler, værdiledelse, innovationsprocessen, forretningsproces og lad den få en CT-scanning med RADAR.

Er jeres tilgang sammenhængende meningsfuld, og giver den de resultater på den rette bundlinje, som strategien har til hensigt? Hvis ikke er det et område for organisatorisk spild!

Hvordan måler jeres organisatoriske evne til transformation eller til at få succes med opkøb af andre selskaber? Hvis I har et Corporate University, hvordan aflejrer denne investering sig på virksomhedens bundlinjer? Analyser det gennem RADAR-logikken og få jeres svar. En del af den kulturelle spejling af, hvordan en organisation formår at konvertere indsatser til konkrete resultater.

Du kan læse meget mere om EFQM Modellen.