IDÉGRUNDLAG FOR EXCELLENCE DANMARK

Excellence Danmark tager sit udgangspunkt i den europæiske idé om at skabe konkurrencedygtige virksomheder i Europa. En passion for at skabe mere værdi og et nødvendigt initiativ i en politisk virkelighed, der ser efter besparelser og nedskæringer, hvilket også er den letteste tilgang, da det kræver minimal tænkning og kreativitet.

Det excellente Danmark derimod bygger på og kapitaliserer det høje uddannelsesniveau og en tro på, at vi i Danmark kan skabe dramatiske udviklinger, når vi har de rette rammer og en effektiv organisatorisk dialog.

Excellence Danmark vil bidrage med den nødvendige læring og metoder, der gør, at virksomheden selv kan mestre det spændende og krævende arbejde, der kombinerer mening og ledelse til at skabe fremadrettet værdi.

Hvorfor? Fordi vi kan, og fordi vi skal.
Det er en forudsætning for et stolt velfærdssamfund.
Det er en forudsætning for at være en excellent virksomhed.

Undervist mere end 2000 ledere i Excellence og vurderet mere end 200 virksomheder i Danmark og Europa ud fra Excellence målestokken. En målestok, der bygger på 3-5 årig konstant udvikling af kunde, medarbejder, image og økonomiske resultater.

Erfaring fra og kendskab til organisationer, der har løbende succes med at skabe vedvarende konkurrenceevne gennem eksekvering, værdiskabelse og produktivitetsudvikling.

Trænet mere end 2000 ledere i Excellence tænkningen og mere end 200 i ”Lean Ledelse i Servicevirksomheder”. Har faciliteret direktioner, der ønsker at anvende Excellence som en fælles metode til at opnå stigende og vedvarende forretningsresultater samt faciliteret danske virksomheder, der har udviklet resultater og derigennem blevet rollemodeller i Danmark såvel som Europa.

Eksempler på disse rollemodeller er PostNord, Grundfos, SKAT, Telecom Italia, Dorthe Mariehjemmet, EFQM, DTU m.fl.

Arbejder i dag som facilitator og inspirator for virksomheder, der har ambitionen om at skabe grundlaget og rammerne for en Excellence kultur i deres organisation.