DEN EXCELLENTE VIRKSOMHEDExcellence Danmark faciliterer og skaber den rigtige start på en Excellence rejse på baggrund af at have gjort det selv, ved at starte processen og ved at bringe virksomheder frem som Europas bedste. Alt dette med fokus på at udvikle værdi for virksomheden og skabe trivsel for medarbejdere og ledelse.
Erfaringer herfra har hjulpet andre topledelser med at lære at tage fat, få helhedsindsigt og opleve et helt nyt syn på ledelse og organisering, der passer til tidens udfordringer og muligheder.
Den klassiske organisationsudviklingsproces er baseret på 25 års best practice blandt de bedste virksomheder i Europa. Processen er skitseret nedenfor.
ORGANISATIONSUDVIKLINGSPROCES

Excellence skaber engagement og stolthed

Inden Excellence rejsen starter, har der været en indledende proces, hvor det bliver afklaret om ledelsen og organisationen er moden til at starte rejsen, da den vil byde på andet og mere end ‘low hanging fruits’, ‘burning platform’ og andre quick fixes. Disse kan være sjove til management bingo, men bidrager ikke med værdi til virksomheder, der ønsker at blive taget seriøst i markedet og har en langsigtet ambition om at sætte en respektabel dagsorden nationalt og globalt. En dagsorden, der er meningsfuld og naturligt tiltrækker begavede medarbejdere og ledere, der har ambition med deres arbejdsliv. Dette kan dog kun ske, hvis rammevilkårene er udtænkt og dagligt udført professionelt – Excellent.
De store øjeblikke er at opleve medarbejdernes engagement, når de bliver taget alvorligt og gennem selvevaluering er med til at skabe billedet af, hvordan organisationen fungerer. På vejen vil medarbejderne kunne finde sten i skoen, som ledelsen ikke har mærket.
De områder, der viser sammenhæng, bliver fremkaldt i et helhedslys, og oplevelsen af at tingene hænger sammen opstår i virksomhedskulturen og efterlader den gode følelse af stolthed. Men medfører den også en øget organisatorisk ydeevne, innovation og produktivitet? Ja, og det er de mange virksomheder, der leverer excellente resultater på World Class-niveau, et godt vidnesbyrd på.
Læs mere under Excellence hvad, hvorfor og ikke mindst hvordan.

DTU tænker Excellence

DTU fik sin uddannelsesakkreditering på en Excellent baggrund, og ambitionen om eliteuniversitet fastholdes.
DTU har spejlet sine koncernledelsesprocesser indenfor ’Lederskab og Strategi’ i Excellence tænkningen med det formål at skabe klarhed og fælles sprog. Uddannelsesprocessen blev designet på baggrund af en moderne og  sammenhængende procestænkning, der involverede medarbejdere tilsat et klart ledelsesengagement. Med orden i eget hus er det lettere at modtage ekstern audit og i mødet kunne fremvise, hvorfor kultur, metoder, fakta, ledelse og ledelsessystem samlet viser en praksis, der i dette tilfælde fuldt ud kunne leve op til de stillede eksterne krav. I den endelig rapport blev DTU rost for sin iboende trang og evne til at skabe konstante forbedringer.
Den daværende dekan for DTU, Martin Bendsøe, udtaler sig om forløbet og arbejdet med Excellence Danmark herunder.

Martin Bendsøe, Professor Emeritus & Office of the President på DTU

“Tænkningen bag Excellence Modellen har været instrumentel for beskrivelsen af DTU’s kvalitetssikrings og -udviklingssystem.
Det har givet os en klarhed i vore processer og en beskrivelse af organiseringen, som medarbejderne har kunnet tage ejerskab af.
Et godkendelsesstempel blev opnået gennem DTU’s institutionsakkreditering, hvor Excellence blev mappet/oversat til den danske bekendtgørelses sprogbrug. I hele processen har Allan været en central og meget værdsat coach for ledelse og medarbejdere.”
Excellence i Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Excellence Danmark gjorde anvendelse af FUEL-metoden fra FUEL Danmark i forbindelse med en opgave, der i udbuddet var formuleret som:

Consultancy services for the provision of an EFQM Excellence model evaluation of EEA performance and achievements – invitation to tender.

FUEL-metoden er en læringsmetode, der dynamisk sikrer, at en ledelse begriber og lærer nyt, og dermed skaber effekt.
Herunder er et citat af Søren Nielsen, Head of Administrative Service i Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der har arbejdet med FUEL-metoden.

Søren Nielsen, Head of Administrative Services i Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

”Arbejdet med FUEL Danmark var på mange måder kendetegnet ved, at grænsen mellem konsulent og opdragsgiver blev delvist udvisket – vi havde en fællesopgave, der skulle løses. Dette var udslagsgivende for, hvad EEA betragter som et meget vellykket forløb. Gennem en struktureret og målrettet konsulentindsats lykkedes det at fremme både den personlige og organisatoriske udviklingsproces med både støttende og udfordrende interventioner – alt afhængig af, hvad der var påkrævet for at bringe os videre. 

 At al god organisationsudvikling er udtænkt og tilpasset den kontekst, hvori den skal fungere, er i sagens natur en grundlæggende præmis. Når det samtidig bliver kombineret med et klart fokus på individets og gruppens læring, er grunden lagt til at opnå varige forandringer. Denne helhedsorienterede tilgang har uden tvivl været årsagen til, at der blandt de medvirkende i EEAs udviklingsprojekt blev skabt et varigt kompetenceløft. Det ’dobbelte fokus’ på forretningsgange og gruppens læring viste sig at være endog særdeles givtigt. 

 På bagkant af projektet er det klart for de medvirkende, at vores måde at tænke og reflektere på er blevet ændret. Således er det endnu for tidligt at opgøre udbyttet af den proces, vi har været igennem – den er stadig igang selv længe efter, at det egentlige forløb er blevet afsluttet. Netop derfor er det kun tilrådeligt at give sig i kast med en FUEL proces, hvis man  vil  forandringen.

Ønsker du at vide mere?

Er du interesseret i en mere personlig samtale, så er du meget velkommen til at tage direkte kontakt på

+45 53 60 25 60
allan@excellencedanmark.dk