HVORDAN?


Excellence Danmark tilbyder en facilitering, der lærer ledelse og medarbejdere at analysere, træffe beslutninger og eksekvere på nye måder med indsigt i den eksisterende kulturs styrker og skyggesider. Gennem ny indsigt om de direkte koblinger mellem ledelse, kundeværdi, processer og organisatorisk optimering er vejen klargjort for øget resultatudvikling på den firedobbelte bundlinje.
Der er tale om strategisk og praktisk ‘action learning’ med reference til, hvordan de bedste gør. Fra Excellence Danmarks side er det med et brændende ønske om, at organisationen formår at mestre den excellente metode. Vi leverer ”fiskegrejet”, der er nødvendig for organisationens fangst af resultater fra det blå og røde ocean. Vores idegrundlag er altså ikke at sælge fisk. Det må andre om, da det er uden for vores mission. Vi leverer redskaberne.
Mange organisationer markedsfører og beskriver deres dyder med betegnelsen excellent uden, at det giver egentlig mening for hverken kunder eller medarbejdere. Vores tilgang bygger på en klar og målbar definition, som de fleste ambitiøse medarbejdere, ledere og bestyrelser kan identificere sig med. Dette inkluderer også samfundet.
EFQMs definition på Excellence:

Excellente organisationer opnår og fastholder fremragende resultater, der opfylder eller overgår alle interessenternes forventninger.

Definitionen er grundelementet i EFQM Excellence tænkningen med det formål at udvikle konkurrenceevnen for europæiske virksomheder, private såvel som offentlige, med en skarp reference til de interessenter, organisationen lever for og med.
Nedenfor er angivet et antal faser, som vi i Excellence Danmark har international erfaring med kan omdanne en almindelig god virksomhed til Excellent med dertilhørende World Class resultater og en organisatorisk kapacitet, der lover godt for fremtidige præstationer.

Positionering af jeres Excellente ambition i Europa?

Grundlæggende handler Excellence om at skabe en konkurrencedygtig virksomhed, der tilfredsstiller sine interessenters nuværende samt fremtidige behov og forventninger. Det skal være det egentlige ledelsesmæssige motiv for at begive sig ud på en Excellence rejse. Når man behersker at udvikle den organisatoriske ydeevne, kan det være en ide at få et ekstern tilsyn, der normalt er motiverende for organisationens indsats. Erfaringsmæssigt er det betydeligt ‘sjovere’ end at få et audit og kan motivere til at fortsætte med at yde en ekstra indsats.
Når det er sagt, så er det nu rart at få anerkendelse for det man gør godt. At vinde den Europæiske Excellence Award giver et pust til den organisatoriske stolthed og kan være en solid måde at positionere sin organisation på!
EFQM giver anerkendelser i følgende kategorier:
1. Committed to Excellence
2. Recognised for Excellence
3. EFQM Global Excellence Award

Som EFQM Partner kan Excellence Danmark være behjælpelig med at udvikle virksomhedens performance i forhold til de nævnte anerkendelser og kan bistå med kontakten til EFQM, hvis man ønsker at stille op til de ovenfor nævnte anerkendelser.
Ønsker du mere viden om, hvordan en Excellent organisationsudvikling kan gribes an i praksis, så kontakt os på info@excellencedanmark.dk eller ring på tlf. 53 60 25 60