Excellence Danmark


Excellence Danmark tilbyder en håndgribelig værktøjskasse med redskaber fra de bedste europæiske virksomheder til at skabe den excellente organisation. En værktøjskasse, hvorfra ledelsen lærer at mestre de enkelte redskaber og forbedre egen virksomhed.

En succesrig virksomhed er kendetegnet ved, at den er værdiskabende, bliver begavet ledet og bygger på mening. Disse tre simple elementer er udgangspunktet for den værktøjskasse, de metoder og den inspiration, Excellence Danmark kan bibringe danske virksomheder – private som offentlige.

Mission

Excellence Danmark får sin eksistensberettigelse fra ambitiøse ledere og medarbejdere, der ønsker at lære og mestre Excellence tænkning, metoder og erfaringer gennem udfordrende organisatorisk dialog.