Excellence Danmark


Fra Ahrensberg Excellence
til Excellence Danmark!

Excellence Danmark tilbyder en håndgribelig værktøjskasse med redskaber fra de bedste europæiske virksomheder til at skabe den excellente organisation. En værktøjskasse, hvor ledelsen trækker i arbejdstøjet og lærer at mestre de enkelte redskaber og derved egen virksomhed. Med mere end 20 års erfaring vil Excellence Danmark facilitere denne mesterlære, der vil skabe synlig værdi med det samme og mening for virksomheden på den lange bane.
En succesrig virksomhed er kendetegnet ved, at den er værdiskabende, bliver begavet leder og bygger på mening.
Disse tre simple og helt fundamentale elementer er udgangspunktet for den værktøjskasse, de metoder og den inspiration, Excellence Danmark kan bibringe danske virksomheder – private som offentlige – som en del af udviklingen mod at blive World Class.

Mission

Excellence Danmark får sin eksistensberettigelse fra ambitiøse ledere og medarbejdere, der ønsker at lære og mestre Excellence tænkning, metoder og erfaringer gennem udfordrende organisatorisk dialog og udvikling med målet om at placere deres virksomhed på World Class-niveau.