Enhver krise skaber nytænkning – brug Excellence tænkningen til din refleksion

Flere ledere refererer i disse dage til Winston Churchill, der så muligheder i kriser, hvor alvorlig de end måtte være:  ”Never waste a good crisis”.  Når man tænker over hvor meget det koster vores virksomheder og vort samfund, så vil det være nyttigt at anvende “anledningen” til at  få konkrete forbedringer med sig.

Her kan det være en ide at lade sin refleksion blive inspireret af EFQM ledelsessystemet, der bygger på 25 år erfaringer med strategisk praksis fra vedvarende værdiskabende organisationer, der også har gennemlevet tidligere kriser.

Hent EFQM Modellen som gratis download på dette link:https://excellencedanmark.dk/download-excellence-modellen/

Nye arbejdsformer og måder at organisere såvel offentlige som private virksomheders arbejde på,  er opstået gennem de sidste uger og kan danne grundlag for en fremadrettet mere effektiv og værdiskabende måde at arbejde på. Ved den sidste krise i 2007-2009 kunne europæiske virksomheder, der havde anvendt excellence-tænkningen som en del af deres ledelsesmetode, rapportere om dels at kunne navigere under krisen og dels at kunne forbedrede resultater på “den anden” side.

Vil du blive inspireret til at se din organisations måde at arbejde på i et helikopterperspektiv, der er tæt knyttet til daglig praksis, så se din organisations måde at levere resultater på “from an excellent point of view: EX-POV!

Du kan også gå på opdagelse på Excellence Danmarks hjemmeside og få viden om, hvordan excellence tænkningen kan skærpe organisationens præstationsniveau.

Du er også velkommen til at kontakte mig på allan@excellencedanmark.dk, hvis du har spørgsmål om, hvordan man anvender ledelsessystemet fra bestyrelsesproces til resultatopgørelser, der viser at organisationen gør de rigtige ting rigtigt til tiden, set både udefra og indefra.

God fornøjelse med at opsamle ideer, der kan skabe en ny og forbedret situation på “den anden side”.

ØNSKER DU AT VIDE MERE?

Er du interesseret i en mere personlig samtale,
så er du meget velkommen til at tage direkte kontakt på

+45 53 60 25 60
ALLAN@EXCELLENCEDANMARK.DK