Virksomhed
Disse leveringsbetingelser finder anvendelse for fri download af Excellence Modellen på www.excellencedanmark.dk, der ejes af Excellence Danmark ApS, CVR-nr. 30830288.
Adresse: Schæffergårdsvej 3A, 2820 Gentofte
Telefon: +45 53 60 25 60
E-mail: info@excellencedanmark.dk
Forbehold
Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og skrivefejl.
Persondata
Når du downloader Excellence Modellen på www.excellencedanmark.dk, indsamler vi oplysninger om dig. Vi anvender dine oplysninger til fremsendelse af den fri download af Excellence Modellen og til fremtidige nyheder og markedsføring af produkter.
Vi registrerer dit for- og efternavn, din e-mailadresse, samt hvilke(t) produkt(er) du downloader. Vi anvender disse oplysninger til at ekspedere din ordre. Vi lagrer oplysningerne i en periode på fem år, fra dit seneste køb, i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.
Vi registrerer desuden, at du har accepteret de persondataretslige betingelser.
Bemærk! De oplysninger, vi registrerer i forbindelse med det fri download på www.excellencedanmark.dk, videregives ikke til tredje part, og du kan altid bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi ligger inde med. Du har retten til at få dem slettet ved at indsende ønske derom på info@excellencedanmark.dk.
Ændringer af forretningsbetingelser
Excellence Danmark ApS forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.