SAMARBEJDSPARTNERE

EFQM-partner

Har haft samarbejde med EFQM (European Foundation for Quality Management) siden 1996 og har i perioden fra 2000 til 2014 deltaget i EFQM Award Jury, der udvælger de bedste virksomheder i Europa målt ud fra kriterierne i Excellence Modellen.

EFQM er et initiativ skabt af større europæiske virksomheder som Philips, Siemens m.fl. i 1988 med det formål at udvikle konkurrenceevnen i Europa.

Evaluensense

Evaluesense har i 10 år fungeret som som rådgiver og underviser indenfor kvalitetsledelse, virksomhedsstyring og excellence. Er IRCA registreret Lead Auditor (QMS og EMS) og er assessor for EFQM. 

FUEL Danmark

Excellence Danmark ejer derudover 50% af FUEL Danmark, et dansk konsulenthus, der tilbyder effektive læringsprocesser, der kan styrke nye metoder og adfærd til støtte for strategiske projekter. FUEL processen tager hånd om at gøre det komplekse overskueligt, da den indeholder mere end 100 opmærksomheds- og målepunkter, der iscenesætter og leder en læringsproces, som giver værdi for medarbejdere og organisation med reference til den 4-dobbelte bundlinje.