ALLAN AHRENSBERG

Erhvervserfaring

Jeg har undervist mere end 2000 ledere i Excellence og vurderet mere end 200 virksomheder i Danmark og Europa ud fra Excellence målestokken. En målestok, der bygger på 3-5 årig konstant udvikling af kunde, medarbejder, image og økonomiske resultater.

Erfaring fra og kendskab til organisationer, der har løbende succes med at skabe vedvarende konkurrenceevne gennem eksekvering, værdiskabelse og produktivitetsudvikling.

Jeg har som underviser og assessor trænet mere end 2000 ledere i Excellence tænkningen og mere end 200 i ”Lean Ledelse i Servicevirksomheder”. Jeg har faciliteret direktioner, der ønsker at anvende Excellence som en fælles metode til at opnå stigende og vedvarende forretningsresultater samt faciliteret danske virksomheder, der har udviklet resultater og derigennem blevet rollemodeller i Danmark såvel som Europa.

Eksempler på disse rollemodeller er PostNord, Grundfos, SKAT, Telecom Italia, Dorthe Mariehjemmet, EFQM, DTU m.fl.

Jeg arbejder i dag som facilitator og inspirator for virksomheder, der har ambitionen om at skabe grundlaget og rammerne for en Excellence kultur i deres organisation.

EFQM-partner

Har haft samarbejde med EFQM (European Foundation for Quality Management) siden 1996 og har i perioden fra 2000 til 2014 deltaget i EFQM Award Jury, der udvælger de bedste virksomheder i Europa målt ud fra kriterierne i Excellence Modellen.

EFQM er et initiativ skabt af større europæiske virksomheder som Philips, Siemens m.fl. i 1988 med det formål at udvikle konkurrenceevnen i Europa.

FUEL Danmark

Excellence Danmark ejer derudover 50% af FUEL Danmark, et dansk konsulenthus, der tilbyder effektive læringsprocesser, der kan styrke nye metoder og adfærd til støtte for strategiske projekter. FUEL processen tager hånd om at gøre det komplekse overskueligt, da den indeholder mere end 100 opmærksomheds- og målepunkter, der iscenesætter og leder en læringsproces, som giver værdi for medarbejdere og organisation med reference til den 4-dobbelte bundlinje.